สภาธุรกิจไทย-เวียดนามให้การ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Danang City’s Trade Promotion Center

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามให้การ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Danang City’s Trade Promotion Center ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)