นายกรัฐมนตรีกำชับให้ยืนยันปฏิบัติ “การปรับตัวอย่างปลอดภัย คล่องตัวและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ”

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้กำชับว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้รับการควบคุมในเบื้องต้นในขอบเขตทั่วประเทศ สร้างความไว้วางใจและอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการฟื้นฟูการผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
แต่จากการประกฎตัวของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอไมครอนที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและสามารถหลบหลีกแอนติบอดี้ที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ ดังนั้นจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ “การควบคุมการแพร่ระบาดและวัคซีนคือประเด็นชี้ขาด โดยเฉพาะในด้านวัคซีนต้องมีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
โดยพยายามถึงเดือนธันวาคมนี้ จะเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มให้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ก็เน้นฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนเพื่อให้พวกเขาจะสามารถกลับไปโรงเรียนโดยเร็ว ตลอดจนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและตรวจสอบการเก็บรักษาวัคซีนอย่างเข้มงวด”
 
สำหรับหน้าที่และมาตรการที่ต้องปฏิบัติในเดือนธันวาคมและเวลาข้างหน้า นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องปฏิบัติเป้าหมาย หน้าที่และมาตรการสำคัญๆอย่างเคร่งครัด พร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ     
 
ต้องชี้นำการปฏิบัตินโยบายการเงินอย่างคล่องตัว ประสานงานกับนโยบายงบประมาณประจำปีเพื่อธำรงความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ แก้ไขและเสริมเพิ่มเติมข้อกำหนดต่างๆของกฎหมายและมีมาตรการแก้ไขหนี้เสียอย่างเหมาะสม ผลักดันการปฏิบัติและการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐ เน้นผลักดันการผลิตและประกอบธุรกิจ แก้ไขอุปสรรคต่างๆ อย่างทันท่วงที่ ตรวจสอบเพื่อลดค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อผลักดันกระบวนการฟื้นฟูการผลิตและประกอบธุรกิจโดยเร็ว
 
ที่มา vovworld.vn
วันที่ 2 ธันวาคม 2564  
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)