หอการค้าฯ จี้รัฐ ยกเลิก RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ

หอการค้าฯ จี้รัฐ ยกเลิก RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ  พร้อมเร่งประกาศโควิด-19เป็นโรคประจำถิ่น เดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจในประเทศ
 
นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศ ปัจจุบันถือว่าทรงตัวและคาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น หลายประเทศเริ่มมองไปในแนวทางเดียวกัน ที่ต้องการให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น เช่น ในยุโรปบางประเทศติดเชื้อใหม่วันละหลายหมื่นราย แต่ก็เริ่มมีการประกาศผ่อนคลายเต็มที่
 
นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เพราะเริ่มมั่นใจว่า สายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดมากว่า 2 เดือน มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา แม้ว่าจะมีการติดเชื้อและแพร่ระบาดเร็วกว่า ยกตัวอย่าง ประเทศเวียดนามที่ประกาศเรื่องโรคประจำถิ่น โดยเร่งจากกำหนดการเดิม แม้ว่าจะมีการระบาดมากถึง 1-2 แสนคนต่อวัน เพราะจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน พร้อมกับเดินหน้าเศรษฐกิจ
 
“ไทยควรเริ่มมองเรื่องการประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นเร็วขึ้น พร้อมกับทยอยผ่อนผันมาตรการ ต่างๆ ลง รวมไปถึงผ่อนคลายการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ เพราะที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจของประเทศบอบช้ำมานานพอสมควร ประชาชนและผู้ประกอบการต่างได้รับผลกระทบมามาก สำหรับมาตรการทางสาธารณสุข ก็สามารถปรับระดับได้ตามสถานการณ์เป็นระยะ ๆ โดยเอกชนก็พร้อมที่จะหารือร่วมกันกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดเหมือนกับที่ผ่านมา เพื่อให้การเปิดประเทศกลับมาได้เร็วขึ้น” นายสนั่น กล่าว
 
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ 16 มีนาคม 2565

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)