รัฐบาลควรทำสิ่งที่จำเป็น

รัฐบาลควรทำสิ่งที่จำเป็น 
ผู้เขียน คมกริช วรคามิน
-อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย 
-ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
-ที่ปรึกษาสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ข้าพเจ้าชมการสัมภาษณ์ของ นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล ทางโทรทัศน์ เรื่องการอพยพคนไทยจากยูเครน 13 คน ส่วนหนึ่งและส่วนสุดท้ายของคนไทยจำนวนกว่า 250 คนในยูเครน ข้าพเจ้าพึงพอใจว่า การปฏิบัติงานช่วยเหลือคนไทยน่าจะเสร็จสิ้นลงหลังจากรัสเซียเริ่มต้นบุกยูเครน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 
ทันใดนั้น ข้าพเจ้าได้ยินอีกข่าวว่า ในวันที่ 8 มีนาคม เดียวกันนี้ รัฐบาลมีกำหนดประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องหนึ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กำหนดเสนอหารือ คือ เรื่องการเยียวยาแก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย และชาวยูเครนที่ตกค้างในประเทศไทย สืบเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย หะแรกนึกว่าหูแว่ว เพราะไม่เคยได้ยินข่าวใดมาก่อนว่า ประเทศใดเยียวยาคนชาติของอีกประเทศหนึ่งสืบเนื่องจากสงครามเชียวหรือ
 
เมื่อเร็วๆ มานี้ สมัชชาทั่วไปสหประชาชาติมีมติในการประชุมประณามการเข้ารุกรานยูเครนของรัสเซีย ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 142 ประเทศสมาชิกที่ลงคะแนนเสียงประณาม ที่ผ่านไปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มีมติซึ่งไม่ผ่านความเห็นชอบรัสเซียโหวตยับยั้งร่างข้อมติ สาธารณรัฐประชาชนจีนโหวตไม่ออกเสียง ร่างข้อมติไม่ผ่าน แม้ว่ารัฐบาลไทยไม่มีข้อผูกพันจากสหประชาชาติให้แซงก์ชั่นในมาตรการต่างๆ เพราะไม่มี แต่รัฐบาลไม่มีเงื่อนไขให้ต้องเยียวยาอะไรต่อนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวยูเครนสืบเนื่องจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการระงับการใช้บัตรเครดิตแก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ซึ่งก็น่าเห็นใจ
 
อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าตรวจดูมติคณะรัฐมนตรีในค่ำวันนั้น ไม่พบว่ามี ก็ถือว่าโชคดีไป
 
วันที่ 8 มีนาคม (ซึ่งเป็นวันสตรีสากลด้วย) ดูเหมือนจะมีหลายข่าว คือ ความไม่สามารถของระบบในการสะสางคดีดาราสาว คุณแตงโม การต่อสู้ในยูเครน ข่าวผู้นำรัสเซียไม่นับไทยใน 25 ประเทศศัตรู ปัญหาความยากลำบากและผลกระทบต่อประเทศไทยและประชาชนไทยสืบเนื่องจากค่าครองชีพสูงอันเป็นผลจากการรบพุ่งในยูเครน ซึ่งไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร
 
ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ดำเนินนโยบายร่วมกับส่วนราชการต่างๆ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ กรุงบูคาเรสต์ เป็นต้น ในการส่งกลับชาวไทยตกทุกข์ได้ยากในยูเครน กรณีเดินทางกลับซึ่งแล้วเสร็จ ไม่มีผู้ตกค้างยกเว้นผู้สมัครใจอยู่กับครอบครัว
 
ผู้สมควรได้รับการเยียวยาคือ บุคคลสัญชาติไทยในประเทศไทยที่กำลังรับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจการดำรงชีพ ผลกระทบจากการต่อสู้ในยูเครน การจะเยียวยาคนต่างชาติใดๆ เป็นเรื่องรอง เป็นการหลงผิด โดยเข้าใจว่าการกระทำเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ข้าพเจ้ามิได้ยินว่ามีประเทศอื่นมีดำริเช่นนี้ และก็ไม่คิดว่า มาตรการเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวใดๆ อย่างมากเป็นการช่วยเหลือธุรกิจการท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งเท่านั้น
 
พวกเขาเหล่านี้เข้าราชอาณาจักรโดยไม่มีการตรวจลงตราใดๆ เพราะได้รับการยกเว้นวีซ่าหนังสือเดินทางเนื่องจากความตกลงระหว่างกัน มิใช่นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพหรือเป็นมาตรฐานมีอำนาจการซื้อที่รัฐต้องเข้าไปดูแลค่าธรรมเนียมการอยู่ต่อเช่นไร โลกระหว่างประเทศทำงานอย่างกระฉับกระเฉงแสดงให้เห็นว่า สิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร สิ่งใดเสียเวลาเปล่าไม่จำเป็น
 
ผู้นำฉลาดย่อมพิจารณาวางแผนว่า ควรทำอะไรมากที่สุดในขณะนี้ ทำอะไรก่อนอะไรหลัง
 
ความเคลื่อนไหวของนายโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนในวันนี้ แสดงถึงความอ่อนด้อยในประสบการณ์ การปรับตัวภายหลังเข้าใจผิดไปว่าสหรัฐฯ นาโต สหภาพยุโรป โลกตะวันตกจะเอาด้วยกับตน ตนเองจึงได้ไปท้าทายประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่า
การรุกรานประเทศเพื่อนบ้านที่เล็กกว่าย่อมไม่เหมาะไม่ควร สมควรต้องประณาม 
 
สถานะของประเทศยูเครนควรเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางเป็นที่สุด เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ไม่รู้สึกระแวงไม่เป็นมิตรนั่นอาจเป็นทางออกในลำดับต่อไป เป็นสิ่งที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้องต้องทำ หาทางออกให้แก่ปัญหายูเครนที่ควรมีความเป็นกลาง นอกจากนี้ ควรหาทางบรรเทาทุกข์คนในชาติจากปัญหาปากท้องท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพสูงมากในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน
 
ผู้เขียน คมกริช วรคามิน 
-อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย 
-ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
-ที่ปรึกษาสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
 
ผลงานล่าสุด คือ “บันทึกนักการทูต”
 
ที่มา แนวหน้า
วันที่ 13 มีนาคม 2565
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)