สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมการประชุม Team Thailand Plus ครั้ง ที่ 1/2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณจริยา จิราธิวัฒน์ รองประธานสภาธุรกิจฯ และคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ ร่วมการประชุม Team Thailand Plus ครั้งที่ 1/2565 
 
โดยมี ท่านนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานการประชุม คุณวีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์, คุณปิยะพงษ์ จริยเศรษฐพงศ์ ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม, คุณอำนาจ จุลชาต ผู้ช่วยทูต ฝ่ายการลงทุน และคณะกรรมการ Team Thailand Plus ร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference 
 
 
 
 
 
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 15 มีนาคม 2565

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)