สสว. ผนึกหอการค้าไทย-ม.หอการค้าฯ ผุดโครงการพัฒนาธุรกิจ Next Normal

สสว. จับมือหอการค้าไทย และ ม.หอการค้าไทยเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 ร่วมพัฒนาและยกระดับธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้ายุคใหม่
 
วันที่ 10 เมษายน 2565 นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 ว่าสสว. ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 โดยร่วมกับ หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเริ่มต้นธุรกิจในวิถีการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาวิธีคิดและแนวทาง การดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าในยุคใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal
 
 
“กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี และสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้เกิดการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเร็วมากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังจากโรคระบาดโควิด-19 หรือ New Normal ทำให้สังคม เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ มีการเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจดั้งเดิมหลายประเภท จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด หรือ Mind Set เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ จากการมีหน้าร้านไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ในรูปแบบ Business Model รูปแบบใหม่ ปรับเปลี่ยนสินค้าโดยเพิ่มเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน”
 
โดย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เป็นตัวอย่าง การปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทย์กับการตลาด เช่น อาหารเทรนด์สุขภาพ ชุดอาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมทาน กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ปรับเปลี่ยนสู่ Digital Healthcare, Cloud Healthcare ,Telemedicine เป็นต้น
 
สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal จะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 54 บริษัท จากทั่วประเทศ ทั้งเชิงวิชาการสู่การนำไปปฏิบัติได้จริง อาทิ Business Model Canvas , Value Proposition Canvas , Design Project , Technology Enablement การปั้นสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ให้สามารถขายสินค้าบน platform
 
โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจในสาขาต่างๆ แนะนำตลอดจบโครงการ อีกทั้ง จะมีโอกาสได้ Business Matching กับ Modern Trade ชั้นนำของประเทศ เพื่อทำให้เป็นผู้ประกอบการ Next Normal ได้อย่างสมบูรณ์แบบและสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
 
ทั้งนี้ ภายในงานมี นายมานิต จตุจริยพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย นางสาวมานา ปัจฉิมนันท์ หัวหน้าทีมโครงการ Next Normal และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมด้วย
 
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ
วันที่ 10 เมษายน 2565 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)