การลงนาม MOU กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย ลงนามโดยคุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ของไทย และ Mr. Jayesh Ranjan ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  
 
 
 
โดยมี คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ Mr. Kalvakuntla Taraka Rama Rao รัฐมนตรีบริหารเทศกิจ พัฒนาชุมชนเมือง อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์ รัฐเตลังคนา สาธารณรัฐอินเดีย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
 
การลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU)ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวของมูลค่าการค้าระหว่างไทยและอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยผลักดันสินค้าและธุรกิจบริการของไทยให้ขยายการส่งออกเข้าสู่รัฐเตลังคานาของอินเดียได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของอินเดียได้ต่อไป รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น อินเดียในระดับเมืองรองหรือระดับรัฐท้องถิ่น โดยนับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามข้อตกลงกับรัฐบาลระดับรัฐของอินเดีย
 
 
ที่มา หอการค้าไทย
วันที่ 11 เมษายน 2565 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)