ตัวแทนสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมงานสัมมนาและเป็นวิทยากร

ตัวแทนสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม คุณนิยม ไวยรัชพานิช, คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ และคุณส่องแสง ปทะวานิช เข้าร่วมงานสัมมนาและเป็นวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ ”แนวทางการสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยลงทุนใน CLMV” จัดโดยสถาน เอกอัครราชทูต สปป. ลาว, สภาธุรกิจไทย-ลาว และสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside นครหลวงเวียงจันทร์
 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 
 
 
 

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)