ตัวแทนสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมงานสัมมนาและเป็นวิทยากร

ตัวแทนสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม คุณนิยม ไวยรัชพานิช, คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ และคุณส่องแสง ปทะวานิช เข้าร่วมงานสัมมนาและเป็นวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ ”แนวทางการสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยลงทุนใน CLMV” จัดโดยสถาน เอกอัครราชทูต สปป. ลาว, สภาธุรกิจไทย-ลาว และสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside นครหลวงเวียงจันทร์
 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)