สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ Thailand - Vietnam

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ Thailand - Vietnam International Trading Expand Conference 2019 ( TVITEC ) ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมวีที แหนมเนือง คอมมูนิตี้ จังหวัดอุดรธานี
 
นายโห่ อา เหล่ง (Hau A Lenh) รองประธานและเลขาธิการแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติเวียดนาม เป็นประธานเปิดงานประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ โดยมี นายเหวียน ก๊วก เกื่อง (Nguyen Quoc Cuong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม     นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ตัวแทนจากสมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามต่างประเทศ นักธุรกิจทั้งไทยและเวียดนาม  ร่วมงาน
 
งานประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ (THAILAND VIETNAM INTERNATIONAL TRADING EXPAND CONFERENCE)เป็นกิจกรรมแสดงนิทรรศการสินค้า ส่งเสริมการค้าพร้อมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสมาพันธ์ นักธุรกิจเวียดนามต่างประเทศ สมาคมนักธุรกิจเวียดนามทั่วโลก สมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมธุรกิจ สร้างโอกาสทางการค้า     การลงทุนและขยายเครือข่ายทางธุรกิจครอบคลุมเรื่องการเกษตร เทคโนโลยีขั้นสูง วัฒนธรรม การบริการและการท่องเที่ยว การนำเข้าและส่งออกสินค้า ระบบการขนส่ง การจัดการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงภาคการเงิน นอกจากนั้นเพื่อแนะนำและดึงดูดนักลงทุนไทยและต่างชาติมาร่วมลงทุนที่ประเทศเวียดนาม รวมถึงประเทศเครือข่ายเวียดนามทั่วโลก
 
การประชุมครั้งนี้ จะสามารถเสริมสร้างธุรกิจการค้า ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ทั้งระหว่างเวียดนาม-ไทย พร้อมด้วยอีก 28 ประเทศทั่วโลก อาทิเช่น เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย และประเทศแถบยุโรป มองโกเลีย และแคว้นแดนต่างๆมีการจัดบูธแสดงสินค้ากว่า 100 บูธ ผู้ประกอบการกว่า 500 คน ผู้แทนสมาคมธุรกิจจากประเทศเวียดนาม พร้อมด้วยสมาคมธุรกิจชาวเวียดนามจากต่างประเทศ และสมาคมธุรกิจในประเทศไทยกว่า 100 คน ร่วมประชุม ตลอดจนพี่น้องชาวเวียดนามที่ดำเนินวิถีชีวิตในประเทศไทย ก็สามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้เช่นกัน 
 
ภายในงานจะมีการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) การสัมมนาเชิงวิชาการ (Business Conference) การจัดแสดงบูธสินค้า การลงนามบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจ (MOU) และกิจกรรม สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
 
 
 
 
ที่มา : เดลินิวส์ 
วันที่ 29 กันยายน 2562

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)