ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติเวียดนาม ณ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย

ตัวแทนสภาธุรกิจไทย-เวียดนามโดยท่านทุตคมกริช วรคามิน, คุณนิยม ไวยรัชพานิช และ คุณราเกซ ซิงส์ ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติเวียดนาม ณ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย
 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)