ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติเวียดนาม ณ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย

ตัวแทนสภาธุรกิจไทย-เวียดนามโดยท่านทุตคมกริช วรคามิน, คุณนิยม ไวยรัชพานิช และ คุณราเกซ ซิงส์ ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติเวียดนาม ณ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย
 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)