สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม จัดการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจ ครั้งที่ 3/2562

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม จัดการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจ ครั้งที่ 3/2562  ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)