งานสัมมนา “Thailand-Vietnam on Mutual Growth and Development”

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), C asean  และ SCG Group เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา “Thailand-Vietnam on Mutual Growth and Development” ณ C asean ถนนรัชดาภิเษกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และขยายเครือข่ายทางด้านธุรกิจ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการไทย และเวียดนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำการค้าและการลงทุนกับประเทศเวียดนามให้แก่ผู้ประกอบการของไทย
 
ในงานนี้คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก สมาชิกสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามในต่างประเทศ, สมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย,  ชมรมชาวเวียดนามกรุงเทพและปริมณฑล, นักธุรกิจที่ไปลงทุนในประเทศเวียดนาม, ภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวเวียดนามประมาณ 250 คน
 
 
โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Nguyen Hai Bang เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยมาร่วมกล่าวเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศเวียดนาม
 
นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงด้านการคมนาคม การขนส่ง และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ได้แก่คุณวรดา ตั้งสืบกุล CEO, Thai Vietjet Air และคุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข รองประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านกัมพูชาและเวียดนาม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
 
Download Presentation
 
 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)