สายการบิน Vietnam Airlines และ Vietjet Air แข่งขันกันเปิดเส้นทางบินถึงไทย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 สายการบิน Vietnam Airlines ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทาง ภูเก็ต-นครโฮจิมินห์ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และได้กลับมาให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-    นครดานังทุกวัน ปัจจุบัน สายการบิน Vietnam Airlines ให้บริการเที่ยวบินระหว่างเวียดนาม- ไทย รวม 52 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 ได้รองรับผู้โดยสารในเส้นทาง ดังกล่าวกว่า 700,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2561
 
ขณะที่สายการบิน Vietjet Air จะเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ และเชียงรายและอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนชาวเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สถิติจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2562 สายการบิน Vietjet Air ได้รองรับผู้โดยสารกว่า 100 ล้านคน โดยเป็นผู้โดยสารในเส้นทางบินระหว่างไทยและเวียดนาม และเที่ยวบินในประเทศไทยประมาณ 9 ล้านคน
 
การเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างเวียดนามและไทยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มีนักท่องเที่ยว เวียดนามในไทยกว่า 751,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยในเวียดนามกว่า 345,300 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.2 ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)