ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2565

คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องอาหาร เมธาวลัย เรสซิเดนซ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด โดยมีจุดประสงค์ เพื่อรับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงานของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ในระหว่างเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2565 อันได้แก่ 
 
1. การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเวียดนาม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ในโอกาสที่ท่านเหงียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2565 จึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ กระชับความสัมพันธ์ภาคเอกชน เร่งฟื้นเศรษฐกิจสองประเทศ โดย นายสนั่น อังอุบลกุลประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ นายฟาม ตั่น กง ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม
 
2. การประชุมเสวนาทางธุรกิจระหว่างไทย-เวียดนาม-ลาว อุดรธานี 2022การประชุมเสวนาธุรกิจระหว่างไทย-เวียดนาม-ลาว อุดรธานี 2022 ระหว่างวันที่ 27-29/11/2565 ณ วี ที แหนมเนือง คอมมูนิตี้ ถนนอุดร-ขอนแก่น และโรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี การประชุมเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติ พณ.ฟาน จี้ ทั่น (Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย, ท่านโง เฮือง นาม (Ngo Huong Nam) รองผู้อำนวยการชาวเวียดนามโพ้นทะเล, Mr.Peter Hong เลขาสมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามโพ้นทะเล และบรรดานักธุรกิจในสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามและลาว เข้าร่วมประชุมเสวนาในครั้งโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการส่งออกของเวียดนามเข้าสู่ตลาดไทย และ ลาว พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการทำธุรกิจการค้า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการค้า การร่วมมือในการลงทุน อันได้แก่ เทคโนโลยีด้านการเกษตร วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การบริการ การส่งออก-นำเข้าสินค้า  ดำเนินจัดงานโดย สมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย โดยระหว่างการดำเนินงานมีการจัดกิจกรรม จับคู่เจรจาธุรกิจ งานแสดงนิทรรศการสินค้า การแข่งขันกอล์ฟระหว่างนักธุรกิจ ไทย- เวียดนาม-ลาว และสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทย
 
3. ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร"Vietnam Business Trip and Executive Program"  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โดยคุณคมกริช วรคามิน ผู้แทนสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร"Vietnam Business Trip and Executive Program" ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัท อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (TeC) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการทำธุรกิจร่วมกับเวียดนามในอนาคต
 
4. Vietnam –Thailand High Level Business Meeting เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง กรรมการและสมาชิกสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และสมาชิกชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้เข้าร่วมรับฟัง ท่าน เหงียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวปาฐกฐาพิเศษ กับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
 
5. งาน "Vietnamese Week in Thailand 2022“ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล, เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม จัดงาน "Vietnamese Week in Thailand 2022“ ซึ่งเป็นงานประชุมและแสดงสินค้าเวียดนามในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยจัดระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้ธีมงาน "Taste of Vietnam" เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจของสองประเทศ ให้มากยิ่งขึ้น

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)