งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 “THAITAY In ACTION: ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง”

การถ่ายทอดสด
งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37
“THAITAY In ACTION: ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง”
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
 

 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)