ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการสร้างความเข้มแข็งภาคการค้าและบริการของไทย”

งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 “THAITAY In ACTION : ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง”
 
- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการสร้างความเข้มแข็งภาคการค้าและบริการของไทย” 
โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
- บรรยายพิเศษ “ปลุกเศรษฐกิจไทย : จาก Ease of Doing Business สู่ Big Impact” 
โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
- การประกาศสถานที่จัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ปี 2564
 
- การมอบธงการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38 ปี 2563
 
- พิธีมอบรางวัล ประจำปี 2562
 
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
 

 

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)