ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการสร้างความเข้มแข็งภาคการค้าและบริการของไทย”

งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 “THAITAY In ACTION : ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง”
 
- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการสร้างความเข้มแข็งภาคการค้าและบริการของไทย” 
โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
- บรรยายพิเศษ “ปลุกเศรษฐกิจไทย : จาก Ease of Doing Business สู่ Big Impact” 
โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
- การประกาศสถานที่จัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ปี 2564
 
- การมอบธงการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38 ปี 2563
 
- พิธีมอบรางวัล ประจำปี 2562
 
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
 

 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)