เวียดนามเผยภาคเกษตรกรรมเกินดุลการค้า 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 11 เดือน

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) เปิดเผยว่าภาคเกษตรกรรมเวียดนามมียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ นับว่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว คิดเป็นมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญมีอยู่ 7 รายการ ที่มีมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ กาแฟ ยางพารา ข้าว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลไม้ กุ้ง ไม้และไม้แปรรูป เป็นต้น ประเทศจีนยังคงเป็นผู้นำสินค้าเกษตรรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.9 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด รองลงมาสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อาเซียน และญี่ปุ่น ตามลำดับ 
 
อย่างไรก็ตาม สินค้าส่งออกสำคัญบางรายการที่ได้รับผลกระทบในทิศทางลบ ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลไม้ ข้าว กาแฟ และพริกไทย เป็นต้น นอกจากนี้ จากตัวเลขสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรเวียดนาม แสดงให้เห็นว่าในปีที่แล้ว เวียดนามสามารถทำสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรพุ่งสูงขึ้น 40.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562
 
 
ที่มา : aiti.thaichamber.org 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)