มอบทุนสนับสนุนนักศึกษาเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต้อนรับคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณสมทรง รักษาพล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 
 
 
พร้อมทั้งรับมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาชาวเวียดนาม เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น จำนวน 5 คน และร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับบริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ (ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ)
 
 
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง @Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)