มอบทุนสนับสนุนนักศึกษาเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต้อนรับคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณสมทรง รักษาพล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 
 
 
พร้อมทั้งรับมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาชาวเวียดนาม เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น จำนวน 5 คน และร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับบริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ (ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ)
 
 
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)