‘จังหวัดด่งนาย’ มียอดเม็ดเงินการลงทุนจริง FDI ขยายตัวพุ่งสูงขึ้น

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของเวียดนามในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่าเงินทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากภาคอุตสาหกรรม โดยกรมการวางแผนและการลงทุนของจังหวัด ระบุว่าในปัจจุบันมีโครงการ FDI กว่า 1,447 โครงการ ด้วยมูลค่าเงินทุนจดทะเบียน 29.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าเงินลงทุนที่เข้ามาดำเนินการจริงมีทั้งหมดประมาณ 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
ทั้งนี้ ยอดการลงทุนจริง (FDI disbursement) เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจังหวัดด่งนาย มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 8 ต่อปี และมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ประกอบกับงบประมาณภาครัฐ FDI ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยเกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น ล้วนเป็นประเทศที่มีการลงทุนสะสมสูงสุด เป็นต้น
 
 
 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562
 
 
ที่มา : aiti.thaichamber.org 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)