กว่างนิงห์ เร่งพัฒนาการท่องเที่ยวเขิงธุรกิจ MICE

MICE เป็นโมเดลธุรกิจการท่องเที่ยวที่ผสมผสานการเดินทางเพื่อธุรกิจ การจัดประชุม และการแสดงสินค้าหรือผลงานเข้าด้วยกัน โดยโมเดลดังกล่าวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งในจังหวัดกว่างนิงห์ (Quang Ninh) ได้นำโมเดล MICE มาติดตามแนวโน้มการท่องเที่ยวทั่วโลก และเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เพื่อขยายสิ่งอำนวยด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
 
ทั้งนี้ จังหวัดกว่างนิงห์ได้ดำเนินการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวธุรกิจ MICE ให้มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 35 และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ขณะนี้ ในปัจจุบัน มีห้องพักมากกว่า 20,000 ห้อง รวมไปถึงจำนวนโรงแรม 214 แห่ง และมีสถานที่สำคัญการท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมาก 
 
นอกจากนี้ ทางผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการท่องเที่ยวและวิทยาศาสตร์ ระบุว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จะมีความต้องการสูงขึ้นในด้านการบริการและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว และในอนาคตข้างหน้า ต้องมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนในประเทศ สำหรับธุรกิจรูปแบบ MICE
 
 
 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
 
 
ที่มา : aiti.thaichamber.org 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)