สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วม การประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการครบรอบ 25 ปี

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วม การประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์ อาเซียน - อินเดีย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)