เลี้ยงต้อนรับฑูตพาณิชย์คนใหม่ของเวียดนาม Mrs. Tran The Thanh My

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเลี้ยงต้อนรับฑูตพาณิชย์คนใหม่ของเวียดนาม Mrs. Tran The Thanh My ณ โรงแรม JW Marriot  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)