เลี้ยงต้อนรับฑูตพาณิชย์คนใหม่ของเวียดนาม Mrs. Tran The Thanh My

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเลี้ยงต้อนรับฑูตพาณิชย์คนใหม่ของเวียดนาม Mrs. Tran The Thanh My ณ โรงแรม JW Marriot  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

ผู้สนับสนุน สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
:)