ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพองค์การมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับต่างประเทศแห่งเวียดนาม ที่กรุงฮานอย

ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพองค์การมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับต่างประเทศแห่งเวียดนาม ที่กรุงฮานอย
 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายคมกริช วรคามิน เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสมัชชา ครั้งที่ 6 สหภาพองค์การมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับต่างประเทศแห่งเวียดนาม ตามคำเชิญของนาง Nguyen Phuong Nga ประธานสหภาพฯ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม โดยได้พบปะกับบรรดาผู้บริหารและบุคลากรองค์การมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับประเทศไทย และกับประเทศต่าง ๆ ส่งเสริมความรู้จักใกล้ชิดระหว่างกัน 
 
อนึ่ง ที่ประชุมสมัชชาสหภาพฯ มีมติเลือกตั้งให้นาง Nga ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพฯ ในสมัยที่ 6 นี้สืบต่อจากปัจจุบันออกไปอีกเป็นเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2562-2567

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)