ร่วมงาน “Seminar on Vietnam - Thailand Trade and Investment Promotion”

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้า ร่วมงาน "Seminar on Vietnam - Thailand Trade and Investment Promotion" จัดโดย The Vietnam-Thailand Friendship Association ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen s Park เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)