เข้าร่วมการบรรยายเรื่องการประกอบการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมการบรรยายเรื่องการประกอบการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม จัดโดยสถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดินแห่งมหาวิทยาลัยปทุมธานี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)