เข้าร่วมการบรรยายเรื่องการประกอบการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมการบรรยายเรื่องการประกอบการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม จัดโดยสถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดินแห่งมหาวิทยาลัยปทุมธานี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

ผู้สนับสนุน สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
:)