เข้าร่วมงาน Vietnam-Thailand Economic Cooperation Forum

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมงาน Vietnam-Thailand Economic Cooperation Forum, งานเลี้ยงต้อนรับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และงาน Vietnam Goods Week in Thailand เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)