เข้าร่วมงาน Vietnam-Thailand Economic Cooperation Forum

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมงาน Vietnam-Thailand Economic Cooperation Forum, งานเลี้ยงต้อนรับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และงาน Vietnam Goods Week in Thailand เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)