สินค้าเวียดนามกับการเข้าถึงตลาดไทย

ไทย กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์สินค้าเวียดนามที่ไทยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา สินค้าเวียดนามได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยเพิ่มมากขึ้น และมียอดขายน่าประทับใจ อย่างไรก็ดี หากเวียดนามต้องการส่งออกสินค้าไปไทย จะต้องปรับปรุงเครื่องหมายการค้า การออกแบบ และคุณภาพเป็นอันดับแรก
 
ปัจจุบัน มีสินค้าที่มีชื่อเสียงในเวียดนามแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในไทย ดังนั้น ผู้ส่งออกเวียดนามจำเป็นต้องปรับปรุงการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสินค้า และการประชาสัมพันธ์สินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต้องระบุเป็นภาษาไทยเพื่อให้ลูกค้าชาวไทยเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
มีสินค้าเวียดนามหลายรายการที่ได้รับความนิยมจากชาวไทย เช่น กาแฟ แก้วมังกร เม็ดมะม่วงหิมพานต์ แต่สินค้าเวียดนาม เช่น กาแฟ ถูกบรรจุเป็นขนาดใหญ่ มีปริมาณมาก ขณะที่ชาวเอเชียทั่วไปชอบซื้อสินค้าขนาดเล็กเพื่อทดลองใช้ ดังนี้น เวียดนามต้องการพิจารณาการบรรจุ กาแฟเป็นถุงเล็กเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อมาลองชิมได้
 
ปัจจุบัน ยอดขายสินค้าเวียดนามในระบบค้าปลีกของ Central Group เติบโตร้อยละ 30 – 40 แต่ Central Group คาดหวังว่าจะสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 40 – 50 ต่อปี และเชื่อว่ามีสินค้าเวียดนามอีกหลายรายการที่จะสามารถส่งออกไปไทยได้
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ 7 มกราคม  2562
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)