เวียดนามยังคงนำเข้าผักและผลไม้จากไทยมากที่สุด

กรมการแปรรูปและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า การนำเข้าผักและผลไม้ของเวียดนามในปี 2562 มีมูลค่า 1,750 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยมากที่สุด มูลค่า 462.2 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 26.8 เมื่อเทียบกับปี 2561 นอกจากนี้ จีน สหรัฐฯ และออสเตรเลียเป็นตลาดที่เวียดนามนำเข้าผักและผลไม้มากที่สุดรองจากไทย
 
เวียดนามส่งออกผักและผลไม้ มูลค่า 3,740 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยส่งออกไปจีนมากที่สุด ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 65.7 ในช่วง 11 เดือนแรกของ   ปี 2562 มูลค่า 2,240 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 13.2 เนื่องจากผลไม้ส่งออกหลัก เช่น   แก้วมังกร ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และพริก ลดลงสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
วันที่ 7 มกราคม  2562
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)