สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเวียดนามที่โดดเด่นในปี 2562

1. GDP เวียดนามเติบโตร้อยละ 7.02
ในปี 2562 GDP เวียดนามเติบโตสูงถึงร้อยละ 7.02 แม้เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่การเติบโตของ GDP เวียดนามสูงกว่าร้อยละ 7 นับจากปี 2554 และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ
 
 
2. การนำเข้าและส่งออกมีมูลค่ากว่า 500,000 ล้านดอลลาร์
การนำเข้าและส่งออกของเวียดนามในปี 2562 มีมูลค่า 516,960 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับปี 2561 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และทำให้เวียดนามติด 1 ใน 30 ประเทศที่การนำเข้าและส่งออกเติบโตสูงที่สุดในโลก
                                                                                               
3. การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากต่างประเทศผ่านการซื้อและควบรวมกิจการ (Merge & Acquisition: M&A)
จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 การจดทะเบียนลงทุนใหม่ การปรับเพิ่มงบการลงทุน และการร่วมทุนของนักลงทุนต่างชาติในเวียดนามมีมูลค่า 38,020 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยการซื้อกิจการและการร่วมทุนของ นักลงทุนต่างชาติมีมูลค่า 15,470 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.4 และคิดเป็นร้อยละ 40.9 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด
 
4. การลงนามความตกลงการค้าสหภาพยุโรป – เวียดนาม
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวียดนามได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม (European Union-Vietnam Free Trade Agreement: EVFTA) และความตกลงการปกป้องการลงทุน (Investment Protection Agreement: IPA) กับสหภาพยุโรปหลังจากเจรจานาน 9 ปี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เวียดนามเข้าสู่ตลาดส่งออกใหญ่ของโลกได้อย่างมาก
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
วันที่ 3 มกราคม  2562
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)