การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามทะลุ 5 แสนล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม กล่าวว่าการนำเข้าและส่งออกของเวียดนามจนถึงปลายเดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่า 517,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นการส่งออก 263,500 ล้านดอลลาร์ และการนำเข้า 253,500 ล้านดอลลาร์ เวียดนามจึงได้ดุลการค้า 10,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์
 
ตลาดส่งออกหลักของเวียดนาม ได้แก่ สหรัฐฯ มูลค่า 46,400 ล้านดอลลาร์ สหภาพยุโรป มูลค่า 27,000 ล้านดอลลาร์ รวมทั้ง ญี่ปุ่น และประเทศอาเซียน ก็เป็นตลาดหลักของเวียดนาม
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม เห็นว่า ในปี 2563 เวียดนามจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนที่ยังไม่สัญญาณหยุดยั้ง การคุ้มครอง ทางการค้าที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงต่อการกีดกันการเปิดเสรีการค้า ดังนั้น การให้คำปรึกษาและการคาดการณ์เชิงนโยบายให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุดจึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรก 
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)