รถไฟฮานอย-ปักกิ่งจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

บริษัท Vietnam Railways สังกัดกระทรวงคมนาคมเวียดนาม จะเริ่มเปิดให้บริการรถไฟ     เส้นทางกรุงฮานอย-ปักกิ่ง (จีน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 และสามารถ  เดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม
 
รถไฟระหว่างประเทศฮานอย-ปักกิ่งตะวันตก (Beijing West) จะเปิดให้บริการ2 เที่ยวต่อสัปดาห์ในวันอังคารและวันศุกร์ โดยเริ่มออกจากสถานีรถไฟซาเลิม (Gia Lam) กรุงฮานอย เวลา 21.20 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) และจะถึงปักกิ่งตะวันตก เวลา 09.48 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ในวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์รถไฟจากปักกิ่งทิศตะวันตกจะเริ่มเดินทางเวลา 16.09 น. ในวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ และจะถึงสถานีรถไฟซาเลิม กรุงฮานอย เวลา 05.30 น. ในวันเสาร์และวันอังคาร
 
รถไฟดังกล่าวจะจอดรับผู้โดยสารในสถานีด่งดัง (จังหวัดหล่างเซิน) สถานีปั๊กซาง (จังหวัดปั๊กซาง) สถานีซาเลิม (กรุงฮานอย) และอีก 8 สถานีในจีน เชี่น นครหนานหนิง จนถึงปักกิ่งทิศตะวันตก
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)