ไทย-เวียดนามมุ่งบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคี 20,000 ล้านดอลลาร์

ในงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กล่าวว่า  ปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การค้าระหว่าง กันมีมูลค่า 17,500 ล้านดอลลาร์ โดยทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายจะบรรลุมูลค่าการค้า  ทวิภาคี 20,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2563 และมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2568
 
 
นาย Nguyen Quoc Dung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของไทยในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 และเชื่อมั่นว่าไทยจะประสบ ความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงและรุ่งเรืองใหกับประเทศ และมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในภูมิภาคและในโลก
ปัจจุบัน ไทยเป็นนักลงทุนชั้นนำในเวียดนาม รวม 500 โครงการ มุลค่ากว่า 10,000 ล้าน ดอลลาร์ นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนระดับประชาชนก็มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยจำนวน นักท่องเที่ยวระหว่างกันสูงขึ้นในแต่ละปี
 
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ยืนยันว่า ด้วยศักยภาพและจุดแข็งที่มีอยู่นั้น ความสัมพันธ์ ระหว่างสองประเทศจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีส่วนต่อความมั่นคง สันติภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและในโลก
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)