รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CLMV+Thailand"

คุณสนั่น อังอุบลกุลประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และคุณราเกส ซิงส์ เลขาธิการสภาฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “CLMV+Thailand” ให้แก่หลักสูตร ASEAN Treasures : Opportunities & Challenges (ATOC) มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)