รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CLMV+Thailand"

คุณสนั่น อังอุบลกุลประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และคุณราเกส ซิงส์ เลขาธิการสภาฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “CLMV+Thailand” ให้แก่หลักสูตร ASEAN Treasures : Opportunities & Challenges (ATOC) มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)