มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของเวียดนาม 11 เดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6

กรมศุลกากรเวียดนามรายงานว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 การนำเข้าและส่งออกของเวียดนามมีมูลค่า 473,730 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ในช่วงดังกล่าว เวียดนามได้ดุลการค้ามูลค่า 9,120 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2
 
เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2562 การนำเข้าและส่งออกของเวียดนามมีมูลค่า 45,100 ล้าน ดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 3.2 โดยเป็นการส่งออก 22,600 ล้านดอลลาร์ลดลง ร้อยละ 6.7 และการนำเข้า 22,500 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6
 
 
ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 การส่งออกปูนซีเมนต์และ clinker  มีมูลค่า 1,268 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ในเชิงปริมาณ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 ในเชิงมูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 การส่งออกน้ำมันดิบมีปริมาณ 3,726,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ส่วนการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มีมูลค่า 9,455 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2
 
 
สินค้านำเข้าที่สำคัญในช่วงดังกล่าว ได้แก่ รถยนต์ประกอบสำเร็จ จำนวน 135,250 คัน มูลค่า 2,890 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 101.3 ในเชิงปริมาณ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 93 ในเชิงมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ถ่านหิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.9 ในเชิงปริมาณ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.4 ในเชิงมูลค่า และน้ำมันดิบ มีมูลค่ารวม 3,500 ล้านดอลลาณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.1
 
 
กรมศุลกากรเวียดนามรายงานว่า จนถึงปลายเดือนตุลาคม 2562 การนำเข้าและส่งออก ระหว่างไทยและเวียดนามมีมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ โดยเวียดนามนำเข้าจากไทย มูลค่า 9,814 ล้านดอลลาร์ และเวียดนามส่งออกไปไทย มูลค่าประมาณ 4,552 ล้านดอลลาร์
 
 
ที่มา :  ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนามสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)