ร่วม Program Thai Business Delegation to Vietnam โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วม Program Thai Business Delegation to Vietnam โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ SME ณ นครโฮจิมินห์ จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)