ร่วม Program Thai Business Delegation to Vietnam โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วม Program Thai Business Delegation to Vietnam โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ SME ณ นครโฮจิมินห์ จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2560

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

ผู้สนับสนุน สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
:)