ร่วม Program Thai Business Delegation to Vietnam โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วม Program Thai Business Delegation to Vietnam โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ SME ณ นครโฮจิมินห์ จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)