รับเชิญให้ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Central Coastal Vietnam

กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Central Coastal Vietnam : Potential and Opportunitiesor Thai Investors จัดโดยสถานฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)