รับเชิญให้ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Central Coastal Vietnam

กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Central Coastal Vietnam : Potential and Opportunitiesor Thai Investors จัดโดยสถานฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)