รับเชิญให้ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Central Coastal Vietnam

กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Central Coastal Vietnam : Potential and Opportunitiesor Thai Investors จัดโดยสถานฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)