แรงงานเวียดนาม 1.5 –3 ล้านคนจะได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19

กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือสถานประกอบการและแรงงานในการรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
 
สำหรับนโยบายค้ำประกันสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้อนุมัติการระงับการจัดเก็บเงินประกันสังคมและกองทุนเกษียณอายุให้แก่กลุ่มสถานประกอบการ 2 กลุ่ม 
 
หนึ่งคือ สถานประกอบการที่มีแรงงานร้อยละ 50ที่เข้าร่วมประกันสังคมที่ต้องหยุดงาน ถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
 
สองคือ สถานประกอบการที่ได้รับผลเสียหายร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้คาดการณ์ว่า แรงงานประมาณ 1.5 ล้าน-3 ล้านคนและสถานประกอบการ 150,000-200,000 แห่งจะได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว สำหรับกลุ่มนโยบายด้านสินเชื่อสำหรับแรงงานและสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม สหกรณ์และครอบครัวที่ประกอบธุรกิจ กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เสนอให้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษให้แก่แรงงาน โดยเฉพาะ แรงงานที่เป็นชนกลุ่มน้อยและแรงงานในเขตชนบท.
 
 
 
ที่มา : vovworld.vn
วันที่ 23 มีนาคม 2563

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)