ธนาคารช่วยเหลือลูกค้าจากผลกระทบของโควิด-19

รองผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam) เรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จากตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ของเวียดนาม อาทิ Agribank, VietinBank, Vietcombank และ BIDV ให้พิจารณาถึงสถานการณ์ของตนเองในอีกอนาคตข้างหน้า เพื่อที่จะรองรับกับไวรัสต่อไป ซึ่งภาคธนาคารทั้งหมดจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับธุรกิจเพื่อที่จะผ่านความยากลำบาก และทางผู้ว่าฯ มอบหมายธนาคารพาณิชย์ทั้ง 4 แห่ง ได้แสดงบทบาทในการผลักดันตลาดและการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้และขยายเวลา 
 
ขณะที่ การประเมินความสูญเสียจากการแพร่ระบาดไปยังลูกค้านั้น ธุรกิจควรจะให้ความสนใจถึงสภาพแวดล้อมและจัดลำดับความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การผลิตและการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจำเป็นและสวัสดิการสังคม 
 
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อของธนาคารกลาง ได้ชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส ส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของกิจกรรมการดำเนินงานในธุรกิจและการเก็บหนี้ รวมถึงธนาคารทุกแห่งจำเป็นที่จะต้องดูแลการดำเนินงานขององค์กร บริษัทและลูกค้าอื่นๆ
 
 
 
ที่มา : https://aiti.thaichamber.org  
วันที่ 24 มีนาคม 2563

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)