ร่วมงานสัมมนา CLMVT Executive Program on New Economy (CLMVT-EXP)

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมงานสัมมนา CLMVT Executive Program on New Economy (CLMVT-EXP) จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)