มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของนครโฮจิมินห์ เพิ่มขึ้น 4.3% ในช่วงไตรมาสแรก

จากข้อมูลของกรมเกษตรและพัฒนาชนบทประจำจังหวัด เผยว่ามูลค่าผลผลิตทางการเกษตรกรรมของนครโฮจิมินห์ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นี้เป็นสัญญาในทิศทางที่เป็นบวกท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิดแพร่ระบาด ด้วยเหตุนี้ ภาคเกษตรกรรมของเมืองได้เตรียมการรองรับอุปทานอาหารในท้องถิ่น 
 
ทั้งนี้ เป้าหมายของโครงการระดับประเทศที่จะส่งเสริมให้พื้นที่อาคารในชนบทได้มีการออกแบบใหม่ เพื่อที่จะเข้าสู่เฟสใหม่ โดยภายในกลางเดือนมี.ค. แต่ละชุมชนของเมืองมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.9 จาก 19 ของเกณฑ์การประเมินขั้นก้าวหน้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันขอปีที่แล้ว ในขณะที่ แต่ละเขตมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.8 จาก 9 ของเกณฑ์การประเมินขั้นก้าวหน้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
 
 
ที่มา : https://aiti.thaichamber.org  
วันที่ 24 มีนาคม 2563

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)