ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Regional Integration

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Regional Integration จัดโดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ปตท สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

ผู้สนับสนุน สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
:)