ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Regional Integration

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Regional Integration จัดโดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ปตท สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)