สภาธุรกิจไทย-เวียดนามประชุมคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 27 มีนาคม 2563 สภาธุรกิจไทย-เวียดนามประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ VDO Conference เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยกรรมการแต่ละท่านทำการต่อ VDO Conference จากที่ทำงานหรือบ้านพักในกรณีที่ work from home ทำการร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563


@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)