สภาธุรกิจไทย-เวียดนามประชุมคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 27 มีนาคม 2563 สภาธุรกิจไทย-เวียดนามประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ VDO Conference เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยกรรมการแต่ละท่านทำการต่อ VDO Conference จากที่ทำงานหรือบ้านพักในกรณีที่ work from home ทำการร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563


@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)