สภาธุรกิจไทย-เวียดนามประชุมคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 27 มีนาคม 2563 สภาธุรกิจไทย-เวียดนามประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ VDO Conference เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยกรรมการแต่ละท่านทำการต่อ VDO Conference จากที่ทำงานหรือบ้านพักในกรณีที่ work from home ทำการร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563


@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)