จัดงานเลี้ยงรับรองท่านฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามจัดงานเลี้ยงรับรองท่านฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)