สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมการประชุม Team Thailand Plus

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมการประชุม Team Thailand Plus ณ สถานฑูตไทย กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)