สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมการประชุม Team Thailand Plus

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมการประชุม Team Thailand Plus ณ สถานฑูตไทย กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)