สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมการประชุม Team Thailand Plus

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมการประชุม Team Thailand Plus ณ สถานฑูตไทย กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)