ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน CMLVT Forum 2018 ร่วมกับสำนักงานนโยบายฯ

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน CMLVT Forum 2018 ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และคณะ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

ผู้สนับสนุน สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
:)