ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเกียรติเป็น "นักการฑูตภาคประชาชนไทย-เวียดนาม"

ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเกียรติเป็น "นักการฑูตภาคประชาชนไทย-เวียดนาม" ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)