ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในโอกาสรำลึกการครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ไทย

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและหอการค้าแห่งประเทศไทย, ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในโอกาสรำลึกการครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ไทยซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม จัดโดยสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย, สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทย และสถาบันการทูตเวียดนามสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
 
 
โดยมี ฯพณฯ นิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และ H.E. Mr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนา
 
การกล่าวคำปราศรัยสำคัญ โดย H.E. Mr. Thani Thongphakdi, Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of Thailand และ H.E. Mr. Nguyen Quoc Dung Deputy Foreign Minister Minister of Foreign Affair of Vietnam
 
การสัมมนาหัวข้อ “45 Year of Friendship and Cooperation” โดย ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, HE. Mr. Nguyen Duy Hung,  Former Ambassador of Vietnam to Thailand, Dr. Ngo Thi Phuong Lan, President of the USSH, VNUHCM และศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
การสัมมนาหัวข้อ “Strenghtened Strategic Partnership : Stronger Together” โดย คุณธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ, สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และนายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, Assoc.Prof.Dr.Nguyen Huy Hoang, Director of ISEAS, VASS, คุณกวี จงกิจถาวร นักวิชาการอาวุโส สถาบันศึกษาความมั่นคงนานาชาติ (ISIS) และคุณทอง กุลธัญวัฒน์ (Mr. Ho Van Lam) นายกสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนาม แห่งประเทศไทย 
 
ฯพณฯ นิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอยได้เผยว่า“ปัจจุบัน ถึงแม้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามยังคงมีความใกล้ชิด นับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยและเวียดนามได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อฟันฝ่าความท้าทายและส่งเสริมความร่วมมือด้วยทัศนะคือผลักดันสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ พวกเราเป็นสองประเทศแรกในอาเซียนที่สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์และยกระดับเป็นความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งหลังจากนั้น 5 ปี แต่สองประเทศยังมีศักยภาพอีกมากมาย ทั้งนี้ ในโอกาสรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต สิ่งที่สำคัญคือต้องมีการพูดคุยระหว่างสองฝ่ายเพื่อศึกษาโอกาสนี้”
 
เช่นเดียวกับทัศนะนี้ มิสเตอร์ เหงียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า“บนพื้นฐานความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ บทเรียนและประสบการณ์ในตลอดกว่า 45 ปีของสัมพันธไมตรีบวกกับส่วนร่วมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการเวียดนามและไทย ผมหวังว่า ในการสัมมนานี้ พวกเราจะมีข้อเสนอและแนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างเวียดนามกับไทยให้ลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
 
บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการสัมมนาได้แสดงความเห็นว่า ในตลอดเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยนับวันพัฒนากว้างลึกมากขึ้น ผลักดันความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในทุกด้าน มูลค่าการค้าต่างตอบแทนได้เพิ่มขึ้น 35 เท่าภายในเวลา 23ปี จาก 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 1995 ขึ้นเป็น 17.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2018 เมื่อปี 2020 ถึงแม้เผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่มูลค่าการค้าต่างตอบแทนยังคงบรรลุเกือบ 1หมื่น 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามกับอาเซียน ไทยเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวเวียดนามและเวียดนามก็เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวไทย มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.5 ตั้งแต่ปี 2011-2019 ปัจจัยทั้งหมดนี้ได้มีส่วนร่วมนำความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาทใกล้ชิดมากขึ้น 
 
 
คุณทอง กุลธัญวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทยได้เผยว่า “ความสัมพันธ์ด้านธุรกิจระหว่างไทยกับเวียดนามในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดีมาก ไม่มีปัญหาคั่งค้าง มีการแลกเปลี่ยนและเยี่ยมเยือนทุกระดับต่อเนื่อง มีการร่วมมือถึงระดับท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงค่อนข้างสะดวกในทุกด้าน เช่นการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว ปัจจุบัน เวียดนามเปิดประเทศให้แก่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก นักลงทุนไทยรายใหญ่ที่ลงทุนในประเทศเวียดนามก็มี TCC Group, Central Group, SCG, CP Vietnam, AMATA เป็นต้น ผมขอเสนอให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือนักธุรกิจเก่าๆไทย เวียดนามในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีโครงการสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ วัยหนุ่มสาวระหว่างสองประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว.”
 
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, vovworld.vn
วันที่ 26 สิงหาคม 2564

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)