การประชุมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากนักธุรกิจที่ค้าขายชายแดนตลอดแนวภาคอีสานกับลาวและเวียดนาม

คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนามและคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดการประชุมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากนักธุรกิจที่ค้าขายชายแดนตลอดแนวภาคอีสานกับลาวและเวียดนาม ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา13.30-16.00น0 ณ อนุสรณ์สถานประธาน  โฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมประเด็นความคิดเห็นและอัพเดทสถานการณ์เกี่ยวกับการค้าชายแดนและข้ามแดนไปยังประเทศเวียดนามในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการเดินทางระหว่างกัน  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ จู ดึ๊ก สุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นพร้อมด้วย คุณจุฑารัตน์ ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม คุณปรีชา ดิษเมธาโรจน์ผู้อำนวยการส่วนศุลกากรจังหวัดนครพนม คุณมงคล ตันสุวรรณ รองเลขาธิการหอการไทย คุณทอง กุลธัญย์วรัชญ์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม คุณสุทิน พัชระนาคิน นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาอุตสหากรรมจังหวัด นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร   สมาคมชาวไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนม สมาคมนักุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมและสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมด้วย ในการนี้อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์จังหวัดนครพนมได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุม
สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าสักการะประธานโฮจิมินห์และวางพวงมาลา


สภาธุรกิจมอบเงินสนับสนุนให้แก่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จำนวน 10,000 บาท


ลงนามสมุดเยี่ยมอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับภูเขาจำลองที่รับการบูรณะจากสภาธุรกิจไทย-เวียดนามในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ 45 ปี ทางการทูตของไทยและเวียดนาม

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)