ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้รับการเชิดชูเกียรติ “กงสุลอาสา” จากเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย

ในวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ท่านเอกอัครราชทูตนิกรเดช พลางกูร ได้มอบเกียรติบัตรและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ "กงสุลอาสา" ให้แก่ นายปิยะพงศ์ จริยศรษฐพงศ์ ซึ่งเป็นเกียรติแก่บุคคลที่มีผลงานด้านส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม ซึ่งนายปิยะพงศ์ จริยศรษฐพงศ์ ได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับทีมงานในการจัดตั้งหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (ThaiCham) ร่วมกับสถานทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ในการจัดหาวัคซีนในช่วงโรค Covid-19 ระบาด และยังเป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้ง Thairoom ที่สถาบันการทูตเวียดนาม ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนไทย-เวียดนามในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
 
การที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ "กงสุลอาสา" นี้เป็นการยืนยันถึงความพยายามและความมุ่งมั่นในการสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งระหว่าง2 ประเทศ และเป็นการพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและการทำงานอย่างไม่ลดละเอียดเพื่อเพิ่มเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืน
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)