สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปานปรีย์ พหิธานุกร

วันที่ 8 มีนาคม 2567 - ณ กระทรวงการต่างประเทศ เวลา 11.00-12.00 น.
วันนี้ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 กระทรวงการต่างประเทศ นายปานปรีย์ พหิธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ที่นำโดยคุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ซึ่งมีเจตจำนงที่จะเพิ่มมูลค่าทางการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศทั้งสองในอนาคต
 
 
โดยคณะกรรมการสภาธรกิจได้นำเสนอปัญหาและข้อติดขัดที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนในเวียดนาม โดยเน้นไปที่ด้านโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าข้ามแดน ประเด็นด้านการธนาคาร พลังงาน การค้าปลีก และการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของนักลงทุนไทยในเวียดนาม
 
 
ในการนี้ คุณปานปรีย์ พหิธานุกร ได้รับฟังปัญหาและข้อติดขัดที่นำเสนอมาและความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและข้อติดขัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชนไทยที่ทำธุรกิจในเวียดนาม รวมถึงให้การสนับสนุนในการทำงานของสภาธุรกิจไทย-เวียดนามและ Team Thailand Plus
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)